Zabawy z KRS tylko elektronicznie

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów dotyczących postępowania rejestrowego przed sądami prowadzącymi KRS. Zmiany te nie powinny być  zaskoczeniem – ich wejście w życie już kilkukrotnie było odsuwane w czasie. Niemniej jednak muszą one wywoływać spory niepokój. Ustawodawca zdecydował się na całkowitą informatyzację postępowania rejestrowego w przypadku podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS. Co to oznacza? Znikają znane i powszechnie „kochane” papierowe formularze. Złożenie wniosku możliwe będzie jedynie za pośrednictwem systemu informatycznego. Dotyczy to zarówno samego wpisu podmiotu do rejestru, jak i zarejestrowania dotyczących go zmian.

Okres po dniu 1 lipca będzie więc trudny dla przedsiębiorców. Obawy może budzić przede wszystkim przygotowanie sądów do tych zmian (czy też jego ewentualny brak …). Nie wiadomo też jak w rzeczywiści będzie funkcjonował system informatyczny.

Parafrazując jednak klasyka – rozchodzi się o to, żeby te minusy nie przesłoniły nam plusów, bo i takie są. Kto, tak jak my, zetknął się do tej pory z elektronicznym postępowaniem rejestrowym (tzw. S24), wie, że rozpatrywanie wniosku przez sąd jest w tym przypadku o wiele szybsze. Z naszego doświadczenia wynika, że jest to nawet kilka dni, gdy tymczasem rozpoznanie papierowego wniosku w ciągu miesiąca było bardzo dobrym wynikiem. Mamy więc nadzieję, że ta „powszechna” elektronizacja rzeczywiście przyspieszy postępowanie.

Kolejna korzyść to mniejsza ilość dokumentów, które trzeba będzie przesyłać wraz z elektronicznym wnioskiem. Przede wszystkim chodzi tutaj o akty notarialne. Od kilku lat funkcjonuje już Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (do tej pory praktycznie bezużyteczne …). Notariusz rejestrował w nim sporządzany akt uzyskując potwierdzenie ze specjalnym numerem. Ten numer ma być teraz wskazywany we wniosku do sądu – zamiast przedkładania załącznika w postaci samego aktu.

Postępowanie rejestrowe po 1 lipca stanowi więc wielką niewiadomą. Na szczęście widać światełko w tym tunelu. Mamy nadzieję, że dla wielu przedsiębiorców dzięki naszej pomocy będzie ono miało kolor zielony … 😉