Upadłość konsumencka i przedsiębiorców

UPADŁOŚĆ

Konsumencka:

  • przeprowadzanie kompleksowej analizy zadłużenia i wybór najkorzystniejszej możliwości jego restrukturyzacji aż po całkowite umorzenie wierzytelności, pomoc przy ustaleniu wszystkich istniejących długów (również spornych bądź jeszcze niewymagalnych);
  • sporządzanie pism procesowych dot. upadłości, w tym wniosków o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej;
  • udzielanie bieżących porad dot. upadłości (w szczególności po konsultacjach z syndykiem).

Przedsiębiorców:

  • kompleksowa analiza sytuacji klienta-przedsiębiorcy, prowadzenie negocjacji z wierzycielami, weryfikacja istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości, pomoc w wyborze odpowiedniego typu postępowania;
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz w przedmiocie wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych (także z inicjatywy wierzycieli);
  • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, także reprezentacja wierzycieli (w szczególności przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności) oraz czuwanie nad przebiegiem postępowania.