Prawo nieruchomości

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

  • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości (w szczególności prowadzenie postępowań o zasiedzenie, o ustanawianie służebności oraz dot. regulowania własności gospodarstw rolnych, także postępowania dot. KW);
  • obsługa i kompleksowe przeprowadzanie spraw dot. nieruchomości, zarówno w formie notarialnej jak i sądowej (m.in. nabycie obejmującegao nieruchomość spadku, ustalanie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej, podział i zniesienie współwłasności nieruchomości, sprzedaż, najem, dzierżawa nieruchomości);
  • reprezentacja w sprawach o ochronę praw dot. nieruchomości (także sprawy o ochronę posiadania nieruchomości);
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną praw lokatorów (w tym analiza umów, doradztwo w zakresie najmu okazjonalnego i instytucjonalnego, sprawy o eksmisję).