Postępowania przed sądami i innymi organami

Postępowania przed sądami i innymi organami (mediacje i arbitraż)

  • reprezentowanie Klientów we wszelkich sprawach przed wszelkimi sądami powszechnymi obu instancji (także przed Sądem Najwyższym) oraz przed sądami administracyjnymi obu instancji;
  • reprezentowanie podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych oraz obrona przed sądem w sprawach karno-skarbowych;
  • kompleksowe prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych;
  • zastępowanie Klientów w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej obu instancji (w tym przez organy skarbowe, organy nadzoru budowlanego oraz przez ZUS), a także przed KIO w przypadku odwołań związanych z Zamówieniami Publicznymi);
  • uczestnictwo w negocjacjach, mediacjach i arbitrażu, także reprezentacja Klientów przed wszelkimi sądami polubownymi.