Obsługa przedsiębiorców

bieżąca obsługa przedsiebiorców

  • doradztwo w zakresie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzanie przez proces rejestracji przedsiębiorcy w odpowiednim rejestrze;
  • stały nadzór nad wszelkimi aspektami działalności przedsiębiorcy, bieżące informowanie o zaistniałych zmianach prawnych, opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych na potrzeby przedsiębiorcy;
  • prowadzenie negocjacji z kontrahentami, przygotowywanie i analiza umów i wszelkich związanych z nimi dokumentów, reprezentacja w sporach związanych z realizacją umów;
  • obsługa spraw związanych z osobami zatrudnianymi przez przedsiębiorcę (niezależnie od tytułu prawnego zatrudnienia);
  • reprezentacja przed wszelkimi sądami powszechnymi obu instancji, wszelkimi sądami administracyjnymi obu instancji, sądami polubownymi, organami egzekucyjnymi oraz przed organami administracji publicznej obu instancji (w tym organami administracji skarbowej);
  • przeprowadzanie procesów przekształcenia, łączenia, likwidacji i sukcesji przedsiębiorstw;
  • windykacja zaległych należności przedsiębiorcy.