Prawo własności intelektualnej

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTULANEJ

  • doradztwo w zakresie wyboru ochrony prawnej dla utworów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków oraz analizowanie ewentualnych możliwości naruszenia praw osób trzecich;
  • doradztwo dot. Tajemnicy Przedsiębiorstwa (także tematyka dotycząca Know-How);
  • reprezentacja przed Urzędem Patentowym oraz przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
  • w procedurze rejestracyjnej znaków towarowych, wzorów i wynalazków oraz reprezentacja w postępowaniach spornych przed UP;
  • sporządzanie umów z zakresu praw własności intelektualnej (przenoszących prawa i umów licencyjnych);
  • reprezentacja przed sądami i właściwymi organami w sprawach z zakresu praw własności intelektualnej oraz w związku z czynami nieuczciwej konkurencji.