Prawo umów

PRAWO UMÓW

  • analiza, opracowywanie projektów oraz negocjowanie umów z różnych dziedzin prawa (m.in. umowy spółek, umowy cywilne /umowy: sprzedaży, darowizny, agencyjne, budowlane, najmu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia, o dzieło, handlowe o współpracy, licencyjne, franchisingowe/, wszelkiego rodzaju umowy o świadczenie pracy, itd.;
  • dochodzenie w formule pozasądowej i sądowej roszczeń związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonywaniem umów, w tym zastrzeżonych kar umownych (windykacja należności).