Prawo spółek

PRAWO SPÓŁEK

  • wszechstronne doradztwo (także od strony podatkowej) przy zawiązywaniu i reprezentacja przy rejestrowaniu (także przy wprowadzaniu zmian dot. podmiotów już zarejestrowanych spółek prawa handlowego (w szczególności pomoc w wyborze rodzaju spółki, sporządzenie projektów stosownej umowy, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki, w tym formularzy KRS);
  • zapewnienie bieżącego wsparcia w zakresie pomocy prawnej na różnych polach działalności spółki (od zagadnień kadrowych i podatkowych, przez przygotowywanie i negocjowanie w jej imieniu umów z kontrahentami, aż po ewentualną windykację jej należności), informowanie o dotyczących spółki zmianach prawnych, opracowywanie projektów dokumentów związanych z działalnością spółki, w tym wewnętrznych aktów prawnych na potrzeby spółki i jej organów;
  • przeprowadzanie przekształceń spółek (także przekształceń w spółkę przedsiębiorstw prowadzonych jednoosobowo przez osoby fizyczne), ich łączenia i podziału, a także przeprowadzanie procesów rozwiązywania spółek;
  • wsparcie Klienta przy rozporządzaniu czy to udziałami/akcjami w spółka kapitałowych (także ogółem praw i obowiązków w handlowych spółkach osobowych), czy to przedsiębiorstwem prowadzonym przez spółkę;
  • przeprowadzanie opisanych powyżej działań dot. spółek także z wykorzystaniem systemu S24.