Prawo social mediów

PRAWO SOCIAL MEDIÓW

  • analiza oraz sporządzanie umów związanych z działalnością Klienta w mediach społecznościach;
  • analiza i tworzenie regulaminów portali społecznościowych;
  • doradztwo w zakresie wyboru ochrony prawnej m.in. dla utworów, znaków towarowych dla Klientów funkcjonujących w mediach społecznościowych;
  • analizowanie przypadków ewentualnych naruszeń praw osób trzecich (także jednostek organizacyjnych) w mediach społecznościowych.