Prawo rodzinne

PRAWO RODZINNE

  • analiza stanu faktycznego i reprezentowanie klienta w sprawach o rozwód i alimenty, w sprawach dot. władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, ustalenia ojcostwa i ubezwłasnowolnienia;
  • opracowywanie projektów umów majątkowych małżeńskich (intercyzy) i kompleksowe doradztwo w zakresie podziału majątku wspólnego;
  • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach przeprowadzanych w sprawach rodzinnych, dotyczących w szczególności opieki i kontaktów z dziećmi, alimentów, podziału majątku.