Prawo pracy

PRAWO PRACY

  • kompleksowa obsługa przedsiębiorców w sprawach dot. zatrudniania pracowników, a w tym sporządzanie projektów umów o pracę, umów o zachowanie poufności, umów o zakazie konkurencji oraz dokumentów skutkujących rozwiązaniem zawartych umów (tajze tzw. dyscyplinarek);
  • przygotowywanie projektów tzw. wewnętrznych aktów prawa pracy, takich jak układy zbiorowe, regulaminów pracy i płacy;
  • prowadzenie negocjacji i sporów sądowych w zakresie spraw pracowniczych (także w ramach sporów zbiorowych), w tym dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu i niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę.